Kon Tum: Nhiều đơn vị hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ
10:40 - 02/12/2019
(KNTC) Năm 2019, Hội ND các cấp đã tiến hành 788 cuộc kiểm tra, trong đó: Cấp tỉnh kiểm tra 40 cuộc tại các huyện, cơ sở và chi Hội (thành lập 10 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ở 10 huyện, thành phố, mỗi huyện kiểm tra tại 3 cơ sở Hội, trực tiếp tham gia sinh hoạt tại 01 chi hội và làm việc tại huyện Hội); Cấp huyện tiến hành kiểm tra 183 cuộc tại các cơ sở, chi hội và các Tổ tiết kiệm & vay vốn; Cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra 565 cuộc tại các chi Hội và Tổ Hội.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc: Thực hiện Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng Quy chế hoạt động Ban Chấp hành; Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Chương trình công tác toàn khóa; chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.
Việc thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; công tác Hội và phong trào nông dân, các chương trình liên tịch giữa Hội Nông dân và các đoàn thể, các ngành tại địa phương.
Qua kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra của các huyện, thành hội, nhìn chung các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội ND tỉnh, triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Ban hành đầy đủ Quy chế hoạt động, Chương trình, kế hoạch công tác sau Đại hội Hội ND các cấp; Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội.
         
Nhằm thực hiện Quyết định 81của Thủ tướng chính phủ, Hội ND các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể, tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, nêu gương các vụ việc tư vấn, hoà giải điển hình trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Kết quả trong năm 2019, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền 110 buổi cho 5.090 lượt hội viên, nông dân. Hình thức tuyên truyền chủ yếu gắn với các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, các cuộc thi sân khấu hóa Nông dân với pháp luật…Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình tuyên truyền 5 không, 5 có.
Hội ND các cấp đã tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mở lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 42 cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội tham gia, chỉ đạo Hội ND các cấp phối hợp với cấp ủy và UBND cùng cấp tổ chức được 27 cuộc đối thoại với nông dân, có hàng trăm lượt ý kiến đối thoại trực tiếp được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải đáp thỏa đáng.
Lãnh đạo Hội ND các cấp đều tích cực tham gia tiếp công dân và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lịch tiếp dân hàng tháng, Hội tiếp nhận 340 đơn thư (vụ việc) khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, trong đó, đã phối hợp hòa giải, giải quyết  293 vụ, còn 47 vụ chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Ngoài ra Hội Nông dân cấp cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải thành công ngay tại cơ sở 194 vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nông dân.
Sau một năm tăng cường công tác kiểm tra, hầu hết, các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị gương mẫu, có cách làm hay. Đồng thời, các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.
 
Hà Duyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp