Bình Định: Tổ chức trên 1.400 cuộc kiểm tra công tác Hội
10:28 - 05/12/2019
(KNTC) – Năm 2019, Hội ND tỉnh, 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban Kiểm tra cùng cấp theo quy định.
Các cấp Hội tổ chức giám sát các đơn vị quản lý nhà nước và về lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp tại UBND cấp huyện (Ảnh minh họa)

 
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được kiện toàn gồm 05 thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, phụ trách Ban Xây dựng Hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Chánh Văn phòng làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

 
Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 3.939 cuộc kiểm tra (cấp tỉnh 77 cuộc, huyện và cơ sở 3.862 cuộc). Trong đó: Kiểm tra công tác Hội: 1.431 cuộc; kiểm tra Quỹ HTND và các nguồn vốn do Hội quản lý: 2.147 cuộc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg: 76 cuộc; kiểm tra thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg: 78 cuộc; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217: 147 cuộc; các hoạt động khác: 60 cuộc.

 
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Hội ND tỉnh tham mưu tỉnh ủy đã kiện toàn Ban chỉ đạo 61 tỉnh; tham mưu Ban chỉ đạo 61 tỉnh kiện toàn Tổ giúp việc; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW tại 4 huyện và 8 cơ sở Hội.

 
Đồng thời, Hội ND tỉnh còn tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.


Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Hội ND tỉnh đã kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020.


Các cấp Hội tổ chức giám sát 3 đơn vị quản lý nhà nước và về lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp tại UBND cấp huyện và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp huyện về nâng cao trách nhiệm của Hội ND trong giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với Ban Kiểm tra Trung ương Hội NDVN tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW cho 240 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên, nông dân tại các huyện: Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.


Đến nay, các huyện, thị, thành Hội đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217.


 Có 02 đơn vị đã trực tiếp tổ chức giám sát đối với Hợp tác xã nông nghiệp và hộ cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn.


Các đơn vị còn lại đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW gắn với kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay ủy thác do Hội quản lý.

 
Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia góp ý các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định của chính quyền liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tham gia thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nông dân.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân vào tháng 12/2019. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 128 cuộc đối thoại về: Chính sách về BHXH, BHYT tự nguyện; bồi thường, hỗ trợ sản xuất, tái định cư; môi trường và khai thác tài nguyên, khoáng sản; giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai, cấp sổ đỏ; chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp cho 9.914 lượt hội viên, nông dân tham gia.


Thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg, Hội ND tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 81 tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo 81 tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 81 tại 3 huyện và 6 cơ sở Hội thuộc các đơn vị: Vân Canh, Phù Mỹ, Quy Nhơn; củng cố 10 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 3 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại thành phố Quy Nhơn, huyện Vĩnh Thạnh; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 cán bộ Hội là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 cấp huyện, cơ sở và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; duy trì hoạt động 38 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.162 thành viên, trong đó có 24 Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thị xã đã phối hợp cùng các cấp chính quyền, ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức 2.303 buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho 132.505 lượt hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 1.325 vụ việc; phối hợp giải quyết 712 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nông dân; có 43 đơn thư gửi đến Hội (Hội ND huyện Hoài Nhơn: 27 đơn; Hội ND huyện Phù Mỹ: 16 đơn).


Có thể nói, việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Huân Ngữ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp