Hội ND Nghệ An: Các cấp Hội kiểm tra trên 2.500 cuộc trong toàn tỉnh
17:19 - 30/12/2019
(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn 21 Hội ND các huyện, thành, thị thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã tiến hành 2.517 cuộc kiểm tra, trong đó, cấp tỉnh 32 cuộc, cấp huyện 550 cuộc, cấp cơ sở 1.935 cuộc. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ Hội đã nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động tại cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, chương trình công tác phù hợp với từng địa phương, đồng thời phát hiện, uốn nắn, bổ sung những thiếu sót, tồn tại. Hồ sơ, thủ tục kiểm tra từng bước được chấn chỉnh, đảm bảo chặt chẽ và khoa học hơn.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp tiếp nhận và giải quyết 58 đơn thư, trong đó tỉnh Hội 5 đơn, huyện hội 2 đơn và cơ sở hội 51 đơn; tham gia hòa giải 816 vụ việc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên nông dân thực hiện đúng quy trình giải quyết đơn thư nên trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có tình trạng đơn thư khiếu kiện đông người liên quan đến nông dân. Công tác tiếp dân từ cơ sở đến tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đã tạo nên sự đồng thuận xã hội.

Các cấp Hội ND đã phối hợp tuyên truyền pháp luật cho 123.850 lượt cán bộ, hội viên, nông dân qua các hình thức tuyên truyền phong phú như hội nghị, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi tổ hội, sinh hoạt lồng ghép hoặc thông qua đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, loa truyền thanh xã, xóm, các báo, phát tờ gấp, tờ rơi, bản tin Tiếng nói nhà nông, cổng thông tin điện tử của Hội, mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng tập trung vào Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, Quyết định 217, 218 về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền... tuyên truyền, thông tin các vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân như chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới, thôn, bản chuẩn nông thôn mới...

Có thể khẳng định, qua hoạt động kiểm tra, giám sát cho thấy kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội ngày càng phát triển, đổi mới và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp