Hội ND Nam Định: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
10:38 - 02/12/2019
(KNTC) – Đến nay, các huyện, thành Hội đã thực hiện kiểm tra tại 109/212 cơ sở Hội (đạt 51% kế hoạch) và 1.512 chi Hội (đạt 47% kế hoạch).
Các cấp Hội tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm tra chuyên đề về: Nguồn vốn Quỹ HTND; nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH, nhận tín chấp từ ngân hàng NN & PTNT; việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 42 của UBND tỉnh.
 

Đồng thời, Hội ND tỉnh trực tiếp kiểm tra hoạt động của Tổ vay vốn, tiết kiệm tại các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên để đánh giá kết quả chương trình phối hợp, điều chỉnh những nội dung khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

 
Căn cứ Đề án số 01 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh và ban hành Hướng dẫn số 06 về quy trình thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND cấp huyện, thành phố và cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, 5/10 đơn vị huyện, thành Hội thành lập Ủy ban Kiểm tra.
 

Nhằm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội ND các cấp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”.
 

Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tham mưu tiếp tục thực hiện Kết luận số 61 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy và Kế hoạch số 42 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

 
Đồng thời, Hội đã tham gia giám sát việc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản cho nông dân, vệ sinh môi trường nông thôn.
 

Tiếp tục triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của tỉnh thường xuyên chỉ đạo các huyện, thành Hội duy trì hoạt động tại 39 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”;  thành lập mới Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực. Đồng thời, chỉ đạo các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tổ chức kiện toàn Ban Chủ nhiệm và duy trì sinh hoạt theo quy chế hoạt động.


Các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Kết quả, Hội tham gia hòa giải 125 vụ và giải quyết 26 vụ việc khiếu nại, tố cáo góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

 
Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 112 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.957 lượt hội viên, nông dân.
 

Thời gian tới các cấp Hội tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; thường xuyên nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Hội cấp trên; thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
 

 

Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp