Hội ND Quảng Ngãi: Xây dựng 05 mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
10:57 - 29/05/2024
(KNTC) - Ngay sau khi Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng đoàn Hội ND tỉnh phối hợp với Chi ủy chi bộ cơ quan kịp thời phổ biến, quán triệt Chỉ thị và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.


Bên cạnh đó, Đảng đoàn lãnh đạo Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

Hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công đoàn, trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, cuộc thi "Nông dân với Pháp luật"; đồng thời phối hợp với ngành chức năng Tư pháp, Thanh tra, văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, báo, đài địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho hội viên nông dân biết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả, trong 05 năm qua các cấp Hội phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 7.961 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kết hợp với tuyên truyền công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho trên 398.050 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Hội ND tỉnh cung cấp 5.523 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân, 2.950 tập tài liệu hỏi, đáp pháp Luật để làm tài liệu sinh hoạt, cấp phát hơn 5.890 tờ gấp pháp luật cho hội viên, nông dân và bổ sung vào tủ sách pháp luật gần 1.850 cuốn sách pháp luật các loại đến tận cơ sở, chi Hội làm tư liệu tuyên truyền...

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong việc đấu tranh, phòng ngừa và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao, tích cực tham gia bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh xây dựng 05 mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của nông dân, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội; tổ chức 20 lớp tập huấn về kiến thức hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho trên 2.000 cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện 2.133 cuộc kiểm tra, giám sát các chương trình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, việc bảo vệ người tố cáo lồng ghép với kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng, 1 năm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Việt Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp