Quảng Ninh: Hội ND các cấp tham gia trên 2.600 cuộc đối thoại
10:57 - 29/05/2024
(KNTC) - Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", Hội ND tỉnh tích cực xây dựng mô hình hỗ trợ hội viên, nông dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Hội ND tỉnh xây dựng 12 mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại các huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Vân Đồn, Ba Chẽ, Quảng Yên, Cẩm Phả.

Mô hình được triển khai với các hoạt động thiết thực như: Tập huấn, phổ biến kiến thức chính sách, pháp luật cho cán bộ và hội viên, nông dân, đội ngũ cộng tác viên, nhóm nòng cốt; trang bị sách pháp luật, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tham gia tiếp và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nông dân, tổ chức đối thoại, giải thích những thắc mắc của nông dân; thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Hội ND các cấp duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 175 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý”. Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội, chi hội và hội viên, nông dân về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình tự thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; hướng dẫn nội dung, kỹ năng tuyên truyền, phương pháp thu thập thông tin, xử lý tình huống tranh chấp, mâu thuẫn từ cơ sở…

Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, đối thoại liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh cho gần 2.000 lượt hội viên, nông dân. Đây là nội dung tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là đối với cán bộ, hội viên Hội ND trong bối cảnh tỉnh có nhiều dự án phát triển hạ tầng có thu hồi đất sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, các cấp Hội sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực của Hội ND các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân; xây dựng chuyên mục tiếp nhận thông tin về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh, qua số điện thoại và hộp thư điện tử.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 13/13 UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân, UBND các cấp mời đại diện Hội ND tham gia Hội đồng tiếp dân và tham khảo ý kiến Hội về quan điểm giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, tiêu cực, các cấp Hội kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tham gia hơn hơn 2.600 cuộc đối thoại, nội dung chủ yếu về đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất giúp các cơ quan tham mưu và người giải quyết khiếu nại tố cáo tìm hiểu rõ sự việc, có định hướng và biện pháp chỉ đạo đúng đắn, kết quả giải quyết tạo được sự đồng thuận nhất trí cao của bà con địa phương.

Có thể nói, thời gian qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã được các cấp Hội tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả tốt. Qua đó giúp người dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.
Sơn Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp