Xã Ia Le (Gia Lai): Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
10:24 - 23/05/2024
(KNTC)- Năm 2023, Hội ND huyện Chư Pưh chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND xã phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân xã và thống nhất thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ban Thường vụ Hội ND xã tham mưu Đảng ủy xã, phối hợp UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Câu lạc bộ gồm 8 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội ND xã làm Phó Trưởng ban. Đồng thời, ban hành Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội ND xã làm Phó Chủ nhiệm.

Hội ND xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho 50 hội viên, nông dân dự; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhóm cộng tác viên và cán bộ Hội ND, cán bộ thôn, làng có 50 người dự; duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ hàng tháng cho nhóm cộng tác viên; tổ chức 04 lớp học tập pháp luật cho hội viên, nông dân ở thôn, làng có 200 người dự.

Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Hội ND xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiều hình thức như: Hội nghị, tập huấn tuyên truyền trực tiếp, thông qua sinh hoạt Hội tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân trong xã, đối thoại trực tiếp… giúp cho người dân hiểu thêm về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các cấp Hội.

Hội ND xã tham gia cùng chính quyền, đoàn thể tiếp công dân, tiếp nhận 31 đơn kiến nghị, 6 đơn liên quan đến điện gió chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham gia hòa giải thành 4 vụ mâu thuẫn nội bộ nông dân.

Qua triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho thấy, tình hình nhận thức về pháp luật của người dân tăng lên so với trước, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân giảm rõ rệt, các vụ khiếu kiện nhỏ, lẻ được hòa giải ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Thông qua Câu lạc bộ giúp cho các thành viên trao đổi kinh nghiệm, thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân; tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ để thu hút thêm nhiều hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt.
 
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp