Xã Long Giang (An Giang): Trợ giúp pháp lý cho 456 lượt hội viên, nông dân
13:06 - 09/01/2020
(KNTC) Năm 2019, Hội ND xã Long Giang (huyện Chợ Mới) luôn bám sát chương trình, Kế hoạch kiểm tra của Hội cấp trên, xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân đối với 10/10 chi Hội; đồng thời cụ thể hoá các nhiệm vụ triển khai đến từng chi hội như: Kiểm tra toàn diện, chuyên đề công tác Hội và phong trào nông dân.

ảnh minh họa
Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, tổ chức 16 kiểm tra 04 Tổ TK&VV  tại 196 hộ. Qua kiểm tra, các hộ vay đều nộp lãi và trả nợ đúng thời hạn. Các tổ trưởng TK&VV đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu lãi và vận động gửi tiết kiệm đạt tỷ lệ cao, không có lãi tồn và nợ quá hạn. Hội kiểm tra định kỳ các Dự án “Trồng cây ăn trái” nguồn Quỹ HTND của TW Hội và Dự án “Chăn nuôi bò thịt” nguồn Quỹ của huyện Hội, các hộ vay thực hiện đúng mục đích, đóng phí đúng thời gian quy định.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ, Hội đã tích cực phối hợp tổ chức 19 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trợ giúp pháp lý về các nội dung như: Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành thiết kiệm chống lãng phí, Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,… cho 456 lượt hội viên, nông dân, giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật.

Hội phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành chức năng tham gia tiếp dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp dân UBND xã, nghe phản ánh các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân, tham gia giải quyết KNTC của nông dân, Hội tham gia  hòa giải  09 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân về tranh chấp đất đai, hòa giải thành  07 vụ và chuyển lên cấp trên 02 vụ, qua đó góp phần bảo đảm trận tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội chủ động thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217, có văn bản xin ý kiến Đảng ủy về nội dung giám sát, phản biện năm 2019; Hội giám sát được 02 cuộc về: Dịch vụ bơm tưới tiểu vùng LG2; việc trồng rau trong nhà lưới và tiêu thụ sản phảm cho nông trại Ếch Ộp. Thông qua các cuộc giám sát, thu được nhiều ý kiến nơi ở giám sát nên cải thiện việc bơm tưới ở tiểu vùng LG2 và duy trì tiêu thụ sản phẩm với nông trại. Ngoài ra, Hội tham gia tiếp đoàn giám sát của Ủy ban nhân dân huyện, giám sát nội dung về việc lấy lớp đất mặt làm gạch.
Năm 2019, Hội ND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, tham gia và vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp