Hội Nông dân Việt Nam: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân
16:26 - 26/12/2019
(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, năm 2019, các cấp Hội thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương.

ảnh minh họa
Hội ND các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với mạng lưới hơn 22.800 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vừa tham gia thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, vừa là thành viên các tổ hoà giải tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội này thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ Hội... giúp nâng cao trình độ, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên, nông dân.

Trung ương Hội đã phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành tổ chức 66 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kỹ năng nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội; phương pháp giám sát vật tư nông nghiệp cho trên 6.300 cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 33 tỉnh, thành trên cả nước nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động của 2.950 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 85.020 thành viên. Trong đó Trung ương Hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, thành xây dựng 15 câu lạc bộ; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ, duy trì sinh hoạt định kỳ; tổ chức tư vấn, giải đáp và tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản của các cấp Hội và của địa phương; tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh... cung cấp sách, sổ tay nghiệp vụ, sổ tay phổ biến pháp luật làm tài liệu cho câu lạc bộ sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật.

Hội Nông dân các cấp đã xây dựng và duy trì 165 mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  và tham gia giám sát, phản biện xã hội” ở những nơi có các dự án thu hồi nhiều đất nông nghiệp, những địa bàn nhạy cảm về tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo có khiếu kiện phức tạp.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội được gắn liền với hoạt động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác hoà giải tại cơ sở.  Năm 2019, các cấp Hội đã tham gia hòa giải 34.275 vụ việc mâu thuẫn tại nông thôn, trong đó trực tiếp hòa giải thành hơn 30.790 vụ, góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ngoài việc tham gia với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tiếp dân và giải quyết đơn thư, các cấp Hội còn bố trí lịch tiếp hội viên, nông dân ngay tại trụ sở cơ quan để trao đổi, đối thoại và giải thích những vướng mắc của nông dân. Những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội thì chủ động yêu cầu đơn vị, cá nhân có liên quan giải quyết, nếu không thuộc thẩm quyền thì tư vấn, giải thích và hướng dẫn để người khiếu nại đến đúng nơi theo quy định.

Qua đó có thể khẳng định, các hoạt động trên của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên cả nước, ổn định xã hội, tăng cường đoàn kết ở nông thôn.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp