Hội ND Thanh Hóa: Xây dựng được 133 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" và hơn 4 nghìn tổ hòa giải
17:32 - 30/12/2019
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội ND trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, trong đó chỉ đạo thành lập và tổ chức sơ kết thực hiện 133 mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai, thực hiện việc xây dựng Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", trong đó chọn Hội ND 22 xã để xây dựng Câu lạc bộ điểm. Các Câu lạc bộ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân; tham gia giải quyết nhiều bức xúc, mâu thuẫn của nông dân... Các mô hình điểm Câu lạc bộ tiêu biểu như mô hình xã Đông Hưng, xã Thạch Định, xã Đông Khê...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh thành lập được 4.151 tổ hòa giải, trong đó 100% tổ hòa giải đều có thành viên Hội Nông dân tham gia. Các tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng của các đoàn thể và những hội viên có uy tín, năng lực. Mỗi tổ hòa giải có từ 5 - 7 tổ viên, các hòa giải viên đều là những người am hiểu về luật pháp, nhiệt tình, trách nhiệm.

Hằng năm, các cấp Hội đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt người là tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; tập trung đôn đốc các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở...

Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành công 3.908 vụ tranh chấp, khiếu kiện của nông dân, trong đó Hội ND trực tiếp hòa giải 1.386 vụ. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả.

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của mọi người dân.
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp