Hội ND Hà Nội: Quý I/2022, thực hiện 45 cuộc kiểm tra, kiểm sát công tác Hội và phong trào nông dân
17:52 - 28/04/2022
(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành thực hiện. Kết quả, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 45 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; công tác quản lý và sử dụng quỹ Hội, các nguồn vốn Quỹ HTND... Trong đó, Hội ND thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác Hội tại 06 huyện, thị: Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Mê Linh và Sơn Tây.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân theo chỉ đạo của Hội ND thành phố; công tác kiện toàn Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, UBKT và các chức danh chủ chốt của Hội được củng cố thường xuyên. Quý I/2022, các cấp Hội kết nạp thêm 1.892 hội viên, tăng trưởng quỹ Hội đạt 897,6 triệu đồng; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 02 chi Hội nghề nghiệp với 36 thành viên tại huyện Hoài Đức và Thường Tín, 24 tổ Hội nghề nghiệp với 301 thành viên tại các huyện Mỹ Đức, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đan Phượng và Sóc Sơn.

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố thực hiện 02 cuộc giám sát đối với chi nhánh ngân hàng CSXH thành phố, qua đó kiến nghị các nội dung góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ của Chính phủ, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các cấp Hội ra mắt 03 mô hình "Nông dân với pháp luật" tại huyện Mỹ Đức, Quốc Oại và Thạch Thất; tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương năm 2022...

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp