Hội ND Tp Đà Nẵng: Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
10:15 - 13/07/2020
(KNTC)- Thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Hội ND thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân ở cơ sở, nhất là trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

ảnh minh họa
Thành Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, thực hiện dân chủ trong xây dựng tổ chức Hội.

Song song với tuyên truyền, phổ biến vận động cán bộ, hội viên, nông dân phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, các cấp Hội đã chủ động giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, phối hợp duy trì sinh hoạt 42 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 42 cơ sở Hội.

Ngoài ra, Hội còn tham gia nắm bắt tình hình, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên; tham gia giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tổ chức 85 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt Hội, về tình hình sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân. Hội ND thành phố chủ trì giám sát chuyên đề cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nông dân nghèo các quận: Liên Chiểu, Hòa Vang và xã Hòa Bắc; Hội ND các quận, huyện tổ chức đoàn giám sát với MTTQ cùng cấp.
 
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 503 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 30.429 lượt người dự, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân những nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như xây dựng và thực hiện Quy ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phát 25.780 tờ rơi, phát hơn 20.000 khẩu trang y tế miễn phí và tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường khu dân cư.

Đồng thời, Hội còn thực hiện tốt chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần thực hiện đời sống dân chủ trong xã hội.
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp