Hội ND Việt Nam: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ sáu tháng đầu năm
10:49 - 27/06/2020
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ.

ảnh minh họa
Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chủ trương về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các cấp Hội tuyên truyền đến hội viên, nông dân về phòng, chống dịch và các biện pháp, chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các cấp Hội tập trung phát động và tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2020; tích cực vận động, hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao; vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật, việc làm cho hộ nông dân nghèo để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Các cấp Hội vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, đến nay đã xây dựng 992 chi Hội nghề nghiệp, 7.026 tổ Hội nghề nghiệp.

Hội ND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội ở địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ giám sát việc thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra giám sát việc thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên. Đồng thời kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do đại dịch Covid-19 chưa thuộc đối tượng hỗ trợ của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông ở địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo… Trung ương Hội đã phối hợp với Hội ND 15 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

Hội ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động xây dựng “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, trợ giúp pháp lý, xây dựng mạng lưới cộng tác viên pháp luật ở thôn xóm, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giúp nông dân giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở  nông thôn.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp