Hội ND Ninh Bình: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
10:34 - 29/04/2020
Năm 2020, Thủ tr­ưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Chi uỷ chi bộ cơ quan tiếp tục tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức cơ quan những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ cơ quan Hội ND tỉnh (Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan để đánh giá kết quả đạt được trong năm 2020, phát động phong trào thi đua và tổ chức cho cán bộ thảo luận đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung vào các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của cơ quan. Một số quy định đã được sửa đổi và ban hành như: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế làm việc của cơ Hội Nông dân tỉnh; Quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định quản lý tài sản của cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Quy định sử dụng xe ô tô cơ quan. Các quy chế được in gửi tới từng cán bộ để thuận lợi trong quá trình thực hiện và giám sát thực hiện. Các quy chế, quy định ban hành giúp cho cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn và làm căn cứ đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng Ban và cá nhân.
 
Đồng thời, Hội triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh để cán bộ phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện. Để chỉ đạo thực hiện chủ trương và các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Đảng, Nhà nước của tỉnh. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ quan do đồng chí chủ tịch - thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo quy chế dân chủ tổ chức đánh giá kết quả cuối năm thực hiện  quy chế dân chủ của năm trước và đề ra nhiệm vụ cho năm sau.


Quý I năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập tổ công tác về tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân xã Ninh Nhất thành phố Ninh Bình, tổ công tác đã dự sinh hoạt 4 chi Hội và tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về quy trình tham gia khiếu nại, tố cáo của công dân và một số nội dung hòa giải đến việc giải phóng mặt bằng đường DT 477.Tiếp nhận 04 đơn thư, Hội giải quyết xong 01 đơn thư và phân loại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03. Đặc biệt quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và sự đồng thuận của Hội Nông dân có đơn thư.


Nhìn chung việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2020 tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt, phát huy được quyền dân chủ của cán bộ, công chức cơ quan. Từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể, tạo chuyển biến tích cực trong tác phong lề lối làm việc của cán bộ cơ quan. Các nội dung quy định trong các quy chế, quy định của cơ quan được cán bộ, công chức chấp hành và thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả mọi hoạt động của cơ quan, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020./.
Linh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp