Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở
15:47 - 26/03/2020
(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp chủ động phối kết hợp với chính quyền, các ngành tổ chức tuyên truyền, triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông dân, nông nghiệp, nông thôn đến cán bộ, hội viên, nông dân.

ảnh minh họa
Các cấp Hội còn tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chuyển tải những văn bản pháp luật đã ban hành để nông dân hiểu nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình. 60/60 cơ sở Hội tổ chức 404 buổi tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cho 9.683 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua của Hội ở địa phương như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “ Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”... qua đó làm thay đổi suy nghĩ của người dân ở vùng nông thôn.
Việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cấp Hội thể hiện ở việc công khai hóa các chương trình, kế hoạch trong hoạt động phong trào Hội nhất là trong các hoạt động bầu cử trưởng thôn, ấp và trong hoạt động công khai kế hoạch phát triển kinh tế tài chính của địa phương và của Hội.
Các cấp Hội tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp chính quyền trong việc công khai lấy ý kiến của người dân về các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền trong một số hoạt động, điều hành, quản lý triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội  trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Biểu hiện rõ nét trong việc thực hiện quy chế dân chủ là các xã, phường, ấp, khu phố đã xây dựng quy ước để người dân cùng thực hiện. 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thực hiện 15 cuộc giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tham gia giám sát 103 cuộc với ngân hàng CSXH tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Sở LĐTB & XH tỉnh giám sát thực hiện chính sách hộ nghèo, giám sát pháp luật về môi trường; giám sát về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, nông thôn mới, đô thị văn minh.
Quốc Công
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp