TƯ Hội NDVN: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan
09:47 - 18/02/2020
(KNTC)- Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan TƯ Hội thực hiện dân chủ trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của BCH TW Hội  được phổ biến tới cán bộ, hội viên nông dân

Các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều ý kiến phản biện có chất lượng được các ngành ghi nhận.
 
 
Đồng thời, cơ quan thực hiện nghiêm túc công khai về tài chính, kinh phí hoạt động của cơ quan, kinh phí hoạt động của từng ban, đơn vị; kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ cơ quan Trung ương Hội; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật; bình xét, xếp loại mức lao động và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan…

 
Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương Hội xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Trung ương Hội.
 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung ương Hội đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm cao với công việc được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Phục tùng sự phân công, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Phát huy quyền làm chủ trong thực hiện những việc phải được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra.
 

Ngoài ra, cán bộ, công chức cơ quan TƯ Hội còn tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung như:  Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị;  Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;  Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức;  Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

 
Đồng thời thực hiện giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

 
Công tác tiếp cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục được duy trì; những tâm tư, phản ảnh của cán bộ, công chức được Đảng đoàn cơ quan Trung ương Hội nghiêm túc tiếp thu, giải trình và đề ra biện pháp giải quyết.

 
Bên cạnh việc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Đảng ủy và lãnh đạo Cơ quan đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của BCH TW Hội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội qua tổ chức các Hội nghị, các buổi học tập chuyên đề, các cuộc họp của Chi bộ, các ban, đơn vị từ đó góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện QCDC tại cơ quan.

Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp