Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
15:31 - 08/11/2019
(KNTC) –  Thời gian qua, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Các cấp Hội nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (Ảnh minh họa)

 
Các cấp Hội tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị Quy định, các cấp Hội đã nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
 

Các cấp Hội tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lấy ý kiến tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; bầu cử trưởng thôn, xóm; xây dựng quy chế, quy ước ở khu dân cư, tham gia giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở nhằm tạo được niềm tin, không khí phấn khởi, phát huy quyền làm chủ của nông dân.


Các cấp Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của hội viên, nông dân để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; duy trì tốt Quy chế phối hợp với Uỷ ban nhân dân, các đoàn thể cùng tham gia tiếp nông dân tại trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân cơ bản được các cơ quan chức năng quan tâm tiếp nhận, giải quyết góp phần tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 

Các cấp Hội tăng cường tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ lãnh đạo Hội vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đi đôi với đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong giai cấp nông dân trên địa bàn thành phố. Kết quả, Hội đã giới thiệu 145 hội viên ưu tú tại các huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và có 24 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng.


Thực hiện Thông tri số 31 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 03 của Ban Dân vận Thành ủy về triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Hội trực tiếp tham gia góp ý vào 34 văn bản dự thảo báo cáo kết quả phối hợp thực hiện Chương trình 04 của Ban Bí thư năm 2018 và công tác trọng tâm năm 2019; kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019; dự thảo quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội; dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Để tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, các cấp Hội chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ đi đôi với củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt phong trào, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình và sẵn sàng tham gia ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.


Đồng thời, Hội còn tổ chức 125 cuộc giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống của hội viên, nông dân như: Quy trình thủ tục hỗ trợ vốn vay để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hội viên, nông dân theo Quyết định 655 của Ủy ban nhân dân Thành phố; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội… trên địa bàn thành phố, qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót và phản ánh với các đơn vị liên quan nghiên cứu khắc phục, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ Hội cơ sở tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần và tham gia hòa giải 338 vụ tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình, trong đó hòa giải thành 26 vụ, chuyển 312 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết.


Thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội ND các quận, huyện,và cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tổ chức 25 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại về các nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường, việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các tuyến hẻm “văn minh – sạch đẹp – an toàn” trên địa bàn giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với 975 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.


Các ý kiến đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ lãnh đạo Hội vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo Chỉ thị số 10-CT/TU; vận động nông dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Liên Lập
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp