Hà Nam: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
10:24 - 15/10/2019
(KNTC) – Năm 2019, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội ND tỉnh đăng ký giám sát việc triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết các doanh nghiệp


Theo đó, tỉnh Hội tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tham gia ý kiến đóng góp, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, giới thiệu 35 hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp Đảng.


Tỉnh Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội"; xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2019 theo các nội dung đã đăng ký với cấp ủy địa phương.


Đồng thời, các cấp Hội chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ngành nông nghiệp và PTNT, Công thương cùng cấp tham gia giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các cơ sở Hội.


Hội ND tỉnh đăng ký các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2019 với tỉnh như: Việc thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết các doanh nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phù Vân- huyện Phủ Lý; giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Bình Lục; việc hỗ trợ thành lập Hợp tác xã tại xã Trác Văn, huyện Duy Tiên; công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại xã: Đại Cương- huyện Kim Bảng; công tác đền bù, bồi thường, tái định cư tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, phối hợp với các ngành tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân, hòa giải tại cơ sở; chủ động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; duy trì hoạt động, thành lập mới các CLB “Nông dân với pháp luật”.


Đồng thời, Hội chủ động tham gia đóng góp ý kiến, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt việc góp ý phản biện vào dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019- 2020” tại 6 huyện, thành phố; phối hợp cùng MTTQ tỉnh tổ chức tốt Hội nghị phản biện tại tỉnh vào ngày 18/3/2019; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên, nông dân để Hội ND và giai cấp nông dân trong tỉnh có điều kiện phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình với Đảng, chính quyền các cấp.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; tập trung triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, phản biện xã hội năm 2019; phối hợp giám sát, phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng; phối hợp thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; bồi dưỡng giúp đỡ giới thiệu nông dân ưu tú phát triển Đảng; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Đồng Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp