Sơn La: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
16:22 - 15/08/2019
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia vào các văn kiện của Đảng, giới thiệu nhân sự đại diện cho giai cấp nông dân tham gia cấp ủy các cấp.
Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội, đã được cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện (Ảnh minh họa)

 

Các cấp Hội tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, luân chuyển cán bộ Hội; bồi dưỡng, giới thiệu 1.906 hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Đến nay, toàn tỉnh có 16.964/161.553 hội viên là đảng viên, chiếm 10,5% tổng số hội viên.
 

Đồng thời, các cấp Hội còn tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 938 của Thủ tướng chính phủ về vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh; dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 939 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai trên địa bàn tỉnh Sơn La; dự thảo Kế hoạch tổ chức thi hành Nghị quyết 76 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.

 

Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội ND tỉnh tổ chức 8 Hội nghị triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” cho 680 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”; hướng dẫn duy trì hoạt động 05 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 500 thành viên; phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham gia giải quyết 464 đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức hoà giải thành 398 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở; phối hợp tổ chức 1.440 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 88.861 lượt hội viên, nông dân.
 

Có thế nói, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội, đã được cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, do vậy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Nhiều ý kiến phản biện xã hội của Hội ND từ tỉnh đến xã đã được các cơ quan tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các điạ phương khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý.


Hữu Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp