Bắc Giang: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
15:15 - 14/06/2019
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2019, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ảnh minh họa
Hội ND các cấp chủ động tuyên truyền công khai, dân chủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Hội như:  Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị, Pháp lệnh số 34, Nghị định số 04  của Chính phủ, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023... Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 3.162 buổi cho trên 204.873 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, mời các cơ quan liên quan tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm đối với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019. Đồng thời triển khai đến 100% các cấp Hội thực hiện nội dung giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã có 10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chủ động tham gia.

Các cấp Hội vận động nông dân thực hiện dân chủ trong phát triển kinh tế-xã hội, năm 2019 có 136.519 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% cán bộ cơ sở, chi hội và hộ nông dân sản xuất kinh doanh ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; hướng dẫn chỉ đạo xây dựng 8 mô hình điểm theo hình thức kinh tế tập thể, 45 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp tương trợ, giúp đỡ hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, ngày công lao động và vật tư nông nghiệp khác để giúp họ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hội ND các cấp đã phát huy tinh thần tập trung dân chủ trong các hoạt động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, công khai các cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, nông dân, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp