Hội ND Tây Ninh: Tích cực thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn
15:20 - 16/11/2017
(KNTC) –Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 412 cuộc tuyên truyền về Nghị định 04/2015/NĐ- CP. Qua triển khai học tập, cán bộ, hội viên, nông dân đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.
Thông qua việc triển khai các văn bản đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (Ảnh minh họa)


Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phối hợp với cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan Hội ND tỉnh.


Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Thông qua việc triển khai các văn bản đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan ngày càng vững mạnh.


Trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức trong cơ quan.
 

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, Thủ trưởng cơ quan luôn quan tâm, củng cố và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổ chức- Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm và chủ động tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, chính trị cơ quan. Qua đó kịp thời tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên những vấn đề về nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Ngoài ra, việc thực hiện công khai tài chính, quyết toán thu chi tài chính do ngân sách cấp và các chương trình, dự án tài trợ được thông qua các cuộc họp Ban lãnh đạo hàng tháng, Ban Thường vụ cơ quan định kỳ 1 lần/tháng và hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Hàng tháng, lãnh đạo cơ quan cùng với các phòng, ban họp để thống nhất các hoạt động và kinh phí hoạt động trong tháng của từng bộ phận.


Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện để bộ phận chuyên môn phát huy vai trò phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua.


Định kỳ có báo cáo kết quả giám sát việc xây xựng và thực hiện lịch làm việc cá nhân và hoạt động của các phòng, ban, trung tâm, từ đó tham mưu giúp cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.


Đồng thời, ban hành nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng đảm bảo phát huy dân chủ trong đơn vị.


Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của cấp ủy, chính quyền được các cấp Hội tích cực triển khai.


Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện trong cán bộ, hội viên, nông dân về Kết luận số 120 của bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, pháp lệnh số 34 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ- CP.


Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, Hội ND các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân để phát huy việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Đức Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp