Các cấp Hội tích cực tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
14:42 - 06/11/2022
(KNTC) – Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ được Đảng đoàn, chi bộ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Yên Bái quán triệt, triển khai thực hiện trong Cơ quan Hội ND tỉnh.
 
Hội ND các cấp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ của cải, công sức xây dựng cơ sở hạ tầng (Ảnh minh họa)

 
Đồng thời, Hội còn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân.


Hàng năm, Hội ban hành kế hoạch kiểm tra, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Kết luận số 61-KL/TW gắn các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của các cấp Hội.

 
Bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phát huy vai trò đại diện cho quyền, lợi ích của hội viên, nông dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, các cấp Hội đã tổ chức 737 cuộc tuyên truyên, phổ biến Quy chế dân chủ cơ sở cho 41.393 người thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; tham gia xây dựng 12.135 quy ước, hương ước tại 900 thôn, bản.


Hội ND các cấp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ của cải, công sức xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương.


Trong năm, Hội ND tỉnh đã chủ trì ký kết chương trình phối hợp với Hội ND tỉnh Hòa Bình và Sơn La; cùng Hội ND 02 tỉnh tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; tại buổi sinh hoạt ngày cuối tuần cùng dân, Hội ND ba tỉnh Hòa Bình - Sơn La - Yên Bái đã trao tặng bà con nhân dân chòm Cu Vai 100 triệu đồng để sửa sang nhà cửa; Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà cho hộ ông Hờ A Gư, là hộ nghèo ở chòm Cu Vai.


 Thông qua các hoạt động ý nghĩa đó đã góp phần phần giúp ổn định đời sống người dân, đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.

 
 
Tiến Vui
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp