Bình Thuận: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
10:24 - 02/02/2021
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã góp ý vào các Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ năm của cấp ủy, về chương trình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm của chính quyền.
Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên (Ảnh minh họa)Ngoài ra, Hội còn tổ chức góp ý một số chương trình, kế hoạch chuyên đề triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước.
 

Tỉnh Hội chỉ đạo Hội ND cấp huyện, xã tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, có 118.246 lượt các bộ, hội viên nông dân tham gia.


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức cán bộ, tự phê bình và phê bình và các hoạt động thu thập thông tin từ cơ sở, hòm thư tại cơ quan… đến thời điểm hiện tại không có đơn thư, phản ảnh, khiếu nại - tố cáo của người dân, không có cán bộ, đảng viên trong tổ chức Hội vi phạm kỷ luật, qua kiểm tra giám sát chưa phát hiện có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


 Hội ND cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham gia nhiều ý kiến các dự thảo chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


 Hội ND cấp tỉnh thu thập thông tin một số huyện, cơ sở, tổ chức giám sát: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận và trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện “Việc cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cấp đất sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy từ năm 2002 – 2020 đối với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.


Ban Thường vụ Hội ND huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức giám sát 16 lần, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan tâm, bức xúc trong nông dân trong phạm vi quy định, trọng tâm là các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.


Cấp cơ sở đã tổ chức giám sát 85 đợt, nội dung giám sát UBND xã về việc: Quản lý tài nguyên khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ tiền, giống lúa do nắng hạn, việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân, việc hòa giải tranh chấp đất có liên quan đến nông dân, việc đầu tư nông nghiệp, nông dân; hỗ trợ các nguồn vốn sản xuất cho hội viên đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội ND tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, việc khám chữa bệnh cho người dân...Hội ND tỉnh tập trung phản biện các dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh mời phản biện; các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự thảo chính sách của UBND tỉnh; các kỳ họp giao ban của Ban Dân vận Tỉnh ủy; các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN.


Các cơ sở Hội giới thiệu 45 hội viên ưu tú, đảng xem xét, kết nạp 31 người. Hội ND cấp huyện, xã phối hợp với UBMTTQ, cấp ủy, chính quyền cùng cấp, cử cán bộ tham gia trực tiếp đối thoại với nông dân.


 Kết quả, Hội phối hợp tổ chức 14 cuộc đối thoại với hội viên, nông dân, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường…


Năm 2021, các cấp Hội tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân, vì dân.


Hội ND các cấp tiếp tục chỉ đạo cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


 

Hà Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp