Hội ND Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở
15:37 - 19/11/2020
(KNTC)- Năm 2020, Hội ND thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố và địa phương.

ảnh minh họa
Hội ND thành phố đã chỉ đạo tăng cường phối hợp lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, kịp thời phản ánh với các cấp ủy, chính quyền về những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân.

Thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, các cấp Hội căn cứ nhiệm vụ được phân công, tổ chức giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19. 12/12 huyện, quận và 184/184 cơ sở Hội tham gia các đoàn giám sát cùng cấp của địa phương, góp phần bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân qua phương tiện truyền thanh và phổ biến lồng ghép trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt được trên 1.760 buổi cho hơn 190.300 lượt người; đặc biệt tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quy định thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, thành lập mới 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, các Câu lạc bộ là cầu nối đưa pháp luật đến với hội viên, nông dân.   

Hội ND thành phố tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các luật như Luật Phòng, chống tội phạm, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai… và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho 1.620 cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã tổ chức 28 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tham gia giám sát về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19. Hội ND huyện, quận và cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát hơn 4.500 cuộc về thực hiện phòng chống dịch Covid- 19, việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ…
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp