Hội ND thành phố Hải Phòng tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
09:09 - 01/08/2020
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân.
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của bà con nông dân, từng bước giúp hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn (Ảnh minh họa)Các cấp Hội tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của Pháp luật; thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI đảng bộ thành phố.


Hội ND thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố, quận, huyện. Từ đó, đã có hàng trăm ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội.


Đồng thời Hội còn xây dựng “Chuyên mục lấy ý kiến cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đảng bộ lần thứ XVI thành phố Hải Phòng và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII” nhiệm kỳ 2020-2025 trên trang Website Hội ND thành phố. Hàng tuần, tháng, các cấp Hội đều báo cáo tổng hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình dư luận Đại hội đảng các cấp gắn với báo cáo tình hình nông nghiệp – nông dân – nông thôn về Hội ND thành phố tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.


Hội các cấp phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân, bổ sung cán bộ cho Đảng và chính quyền địa phương.


Trong 6 tháng qua, Hội đã lựa chọn và giới thiệu 42 đồng chí là cán bộ, hội viên ưu tú để kết nạp Đảng.


Thực hiện Quy định 1618 của Ban Thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Hội ND thành phố đã trực tiếp trả lời, giải đáp những thắc mắc, các ý kiến tham gia góp ý, phản ánh của cán bộ, hội viên, nông dân các cấp về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đưa ra biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời hoặc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, để động viên, hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, thành Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các hộ để báo cáo chính quyền địa phương các cấp và phối hợp tham gia tháo gỡ.


Hội phối hợp với ngân hàng CSXH Hải Phòng xem xét gia hạn nợ, cơ cấu nợ cho hội viên, nông dân vay vốn các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn từ Quỹ HTND các cấp để các hộ có vốn đầu tư phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh mới, theo hướng tập trung, liên kết “4 nhà”.


Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của bà con nông dân, từng bước giúp hội viên, nông dân tháo gỡ, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng trong nội bộ, góp phần ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định 1737, 1738 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân; quan tâm giới thiệu quần chúng cho Đảng kết nạp; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm lòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.


 

Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp