Hội ND Điện Biên: Thực hiện kiểm tra tại 44 cơ sở Hội
16:53 - 28/08/2020
(KNTC) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 6/10 huyện, thị, thành và 44 cơ sở Hội.

Ảnh minh họa
Hội ND tỉnh đã thực hiện 79 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thị, thành, trong đó: Tỉnh 7 cuộc; huyện, thị, thành 20 cuộc; cơ sở 53 cuộc.
 
Công tác kiểm tra tập trung vào việc: Thực hiện 13 chỉ tiêu thi đua và chất lượng các phong trào nông dân; xây dựng mô hình, dự án; quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay,... Qua công tác kiểm tra cho thấy hầu hết các huyện và cơ sở đều thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội, thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội cơ bản đạt trên 50% chỉ tiêu giao.
 
Các cấp Hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nắm tình hình điểm nóng trên địa bàn nông thôn. Hội tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 55 buổi cho 3.800 hội viên, nông dân; trực tiếp và phối hợp xử lý 85 đơn thư; Hội trực tiếp hòa giải thành 27 vụ việc.
 
Hội cũng đã duy trì hoạt động và xây dựng các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đến nay, toàn tỉnh có 45 Câu lạc bộ, trong đó có 18 Câu lạc bộ do tỉnh trực tiếp quản lý. Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ giúp hội viên, nông dân hiểu về pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện và tranh chấp.
 
Có thể thấy hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được các cấp Hội thực hiện thường xuyên. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân được phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát của các cấp Hội được thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Đội ngũ cán bộ kiểm tra của Hội thường xuyên được kiện toàn nên việc tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ, pháp luật và công tác hoà giải được duy trì thường xuyên góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp. 
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp