An Giang: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020
08:55 - 27/08/2020
(KNTC) Ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra đã tham mưu Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Sáu tháng đầu năm các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc chấp hành điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN và Nghị quyết Hội ND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về việc đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 Đồng thời, các cấp Hội tổ chức kiểm tra huyện, thị, thành phố về thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội, việc thực hiện Quyết định 81; công tác dạy nghề và xuất khẩu lao động nông thôn năm 2020.
 Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND các huyện, thị thành tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đến các cấp Hội cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân theo quy định.
 Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của Ủy ban kiểm tra Hội ND của 11 huyện, thị, thời gian qua do ảnh hưởng  tình hình dịch Covid-19 nên hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra sẽ tập trung thực hiện vào 6 tháng cuối năm
Thời gian qua, các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo cán bộ, củng cố tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội. Hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào của Hội; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước./.
Thế Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp