Bắc Ninh: Kiểm tra 50% Hội ND các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở Hội
17:37 - 25/08/2020
(KNTC)- Ngay sau khi nhận được Chương trình Kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ TƯ Hội, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2020 triển khai tới Hội ND các huyện, thị xã, thành phố.
Nội dung tuyên truyền được các cấp Hội thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, CLB, qua các lớp tập huấn…

Theo đó, 8/8 Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và 121/121 Hội ND các cơ sở đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, đạt 100%.


Năm 2020, Hội ND tỉnh đến cơ sở tiến hành kiểm tra 254 cuộc ở 50% Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở Hội và trên 50% số chi Hội.


Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành; ngân hàng CSXH, xây dựng quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân; kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án do Hội trực tiếp quản lý; việc thực hiện Quyết định 81 QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ; việc phối hợp và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội…


Các cấp Hội cũng chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, nhiệm vụ của các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội đến từng hội viên, nông dân thông qua Bản tin, Website Hội; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, qua sinh hoạt chi, tổ Hội, CLB, qua các lớp tập huấn…


Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia phản biện về các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; tổ chức phản biện thông qua các Hội nghị; đóng góp bằng hình thức gửi ý kiến bằng văn bản để tham gia góp ý vào Dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… với hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.


Hội ND tỉnh cũng ra mắt CLB Nông dân với pháp luật tại Thị trấn Lim, huyện Tiên Du với 40 thành viên. Tổng số đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 12 CLB Nông dân với pháp luật gồm 491 thành viên.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân của tỉnh 02 ngày/tháng, Hội ND cấp huyện và cơ sở tham gia tiếp công dân cùng chính quyền địa phương 1 ngày/tháng.


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tham gia giải quyết 48 đơn thư của hội viên, nông dân chuyển tới các cơ quan chức năng.


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân đã góp phần hạn chế những sai sót trong công tác Hội; tháo gỡ những bức xúc của hội viên để hội viên, nông dân ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội.

Phương Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp