Hội ND Nghệ An: Thực hiện hơn 500 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
14:58 - 25/08/2020
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tổ chức 575 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thị, thành, cơ sở Hội. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 18 cuộc, cấp huyện 67 cuộc, cấp cơ sở 490 cuộc. 

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra theo trọng tâm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, tập trung vào: Việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Hội; triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2020; 3 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; công tác phát triển, quản lý hội viên; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội ở cơ sở...

Hội ND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội cơ sở tại huyện Hưng Nguyên và Diễn Châu và đoàn giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh tại huyện Nghi Lộc và Tương Dương. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy cơ bản các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, nghêm túc, đúng hướng dẫn của Hội cấp trên, nhiều đơn vị có cách làm hay, hiệu quả.

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả: 100% các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chọn nội dung giám sát được cấp ủy phê duyệt, tập trung vào các nội dung như: Giám sát thu chi các khoản đóng góp của hội viên, nông dân, hoạt động công tác khuyến nông, xây dựng nông thôn mới; hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 trong toàn tỉnh...

Sáu tháng cuối năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.
Đức Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp