Bình Phước: Tổ chức hơn 1.300 cuộc kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân
17:35 - 21/08/2020
(KNTC)- Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời, tổ chức 96 cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất ở các huyện và cơ sở về công tác Hội, phong trào nông dân và việc quản lý sử dụng nguồn vốn ngân hàng CSXH.

ảnh minh họa
Ủy Ban kiểm tra Hội ND các huyện, thị, thành phố và cơ sở tổ chức 1.242 buổi kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động của Hội; thực hiện các chỉ tiêu thi đua; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND nhiệm kỳ 2018-2023.
Qua kiểm tra các nguồn vốn quỹ Hội được quản lý chặt chẽ và có quy chế hoạt động, việc quản lý quỹ có sổ sách theo dõi thu, chi cho vay đầy đủ; việc giao chỉ tiêu thi đua được thực hiện theo đúng kế hoạch, một số chỉ tiêu thi đua được thực hiện tốt, như đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN.
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tiếp tục duy trì mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại 6/11 đơn vị cấp huyện, với 32 thành viên của Câu lạc bộ ”Nông dân với pháp luật”.
Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia tiếp công dân được 97 lượt, trong đó 34 lượt người là nông dân; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp nhận, giải quyết 216 đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo; xử lý 49 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nông dân về đất đai, nước sinh hoạt, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; hòa giải thành 19 vụ việc.
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 192 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 22.080 lượt hội viên, nông dân, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tư vấn trợ giúp pháp lý cho nông dân chủ yếu về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội nông dân.
Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; Kế hoạch phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2020. Các cấp Hội đã tham gia 18 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi trả cho người dân bị ảnh hưởng dịch covid-19; giám sát các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp