Bắc Giang: Kiểm tra, giám sát tại 83 cơ sở Hội
17:31 - 21/08/2020
(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời xây dựng Kế hoạch  kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh thực hiện kiểm tra việc xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội và triển khai rà soát hội viên.

ảnh minh họa
Trên cơ sở đó, 10/10 huyện, thành Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, củng cố những cơ sở Hội trung bình; kiểm tra việc rà soát số lượng hội viên, quản lý các loại vốn quỹ của Hội, kiểm tra tổ vay vốn ngân hàng tại 83 cơ sở Hội, 1.124 lượt chi Hội; phối hợp với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN & PTNT kiểm tra 257 Tổ Vay vốn.
Qua kiểm tra, Hội ND các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch do Hội cấp trên và cấp uỷ địa phương chỉ đạo. Đến nay, 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân được triển khai thực hiện, một số chỉ tiêu thực hiện đạt theo kế hoạch tỉnh giao như: Công tác tuyên truyền, kết nạp hội viên, xây dựng các mô hình SXKD giỏi, công tác giám sát, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cung ứng phân bón Tiến Nông trả chậm...
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh thực hiện giám sát chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đối với một số UBND xã, thị trấn và UBND huyện; ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát gồm 12 đồng chí gồm có Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, UBKT Hội ND tỉnh; đoàn tiến hành giám sát tại UBND 05 huyện, 10 xã và khảo sát trực tiếp 74 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.
Qua giám sát cho thấy việc chi trả hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh bảo đảm theo đúng quy định, các hộ đã nhận được tiền hỗ trợ.
Các huyện, thành Hội đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao vai trò trong giám sát xã hội tại địa phương, từ đó góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn. Đồng thời, tham gia giám sát các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới do dân đóng góp, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị dịch tả lợn Châu phi, giám sát việc lập danh sách và hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid- 19 theo Nghị quyết của Chính phủ.
Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp