Bình Thuận: Tích cực kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
10:08 - 20/07/2020
(KNTC) – Năm 2020, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát.
Hội ND các cấp kiểm tra việc thực hiện các chương trình phối hợp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)

 
Tỉnh Hội trực tiếp kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động Hội tại 03 cơ sở Hội và Hội ND huyện Phú Quý. Cấp huyện tổ chức 26 cuộc kiểm tra các cơ sở Hội và Hội ND cơ sở thực hiện 241 cuộc kiểm tra tại các chi Hội.


Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hội kiểm tra 04 huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và Đức Linh về công tác quản lý tài chính Hội.


Ban Kiểm soát Quỹ HTND kiểm tra hoạt động Quỹ HTND 02 cơ sở Phong Phú và Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong).


Ngoài ra, tỉnh và cấp huyện còn tham gia kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng, an ninh; phối hợp ngân hàng CSXH, ngân hàng NN & PTNT kiểm tra việc điều hành, quản lý, sử dụng vốn ở cấp huyện và cơ sở...


Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành cấp huyện, việc sử dụng vốn, phí ở cơ sở, kết hợp tập huấn nghiệp vụ Quỹ cho các cơ sở và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và thị xã La Gi.


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai, ly hôn, tiền đền bù, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Hội ND các cấp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức 39 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 152 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Hiện, có 37 CLB “Nông dân với pháp luật”, trong đó có 12 CLB do TW Hội, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng. Bên cạnh đó, Hội ND cấp tỉnh, huyện còn xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tham gia nhiều ý kiến vào các dự thảo chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội ND cấp tỉnh thu thập thông tin tại một số huyện, cơ sở, tổ chức giám sát ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận và trách nhiệm của Giám đốc trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện “Việc cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn (Điều 4, mục 4) Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.       


Hội ND cấp huyện tham gia giám sát một số cơ quan có nội dung hoạt động liên quan đến nông dân như: phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế hạ tầng...


Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid – 19. Hội ND tỉnh phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tặng 400 chiếc khẩu trang và 80 chai nước diệt khuẩn phòng, chống dịch.


Hội ND cấp huyện, xã phối hợp với UBMTTQ, cấp ủy, chính quyền cùng cấp, cử cán bộ tham gia trực tiếp đối thoại với nông dân.


Kết quả, Hội tổ chức 86 cuộc đối thoại về những nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường với 1.290 hội viên, nông dân tham dự.


Sáu tháng cuối năm 2020, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội; chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác quản lý, điều hành các nguồn vốn; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Hội ND các cấp tiếp tục chỉ đạo cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia phản biện một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 
Ngân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp