Hội ND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện trên 7.500 cuộc kiểm tra, giám sát
12:27 - 30/07/2020
(KNTC) - Năm năm qua, các cấp Hội ND trên địa bàn thành phố thực hiện 7.573 cuộc kiểm tra, giám sát về tình hình sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; công tác xây dựng Hội; các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, di dời giải toả...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ các cấp Hội tăng cường giám sát, tập hợp kiến nghị giải quyết nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, vận động chấp hành chủ trương, chính sách về giải tỏa, đền bù, tái định cư trên địa bàn thành phố. Hàng năm, Hội ND thành phố cử cán bộ lãnh đạo tham gia phối hợp với đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trì tổ chức đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án và diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng được hỗ trợ tại các quận trên thành phố...
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Hội ND triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của Đảng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII).
Hội ND các cấp tham gia góp ý, nhận xét đối với những người tham gia ứng cử và tổ chức vận động hội viên, nông dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Nhiệm kỳ 2016-2021, có 46 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các cấp trúng cử đại biểu HĐND các cấp và 33 cán bộ Hội tham gia cấp ủy cùng cấp.
Các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; ký kết các chương trình phối hợp với chính quyền cùng cấp và phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp