Hà Giang: 11/11 huyện, thành phố thành lập UBKT
15:58 - 10/07/2020
 (KNTC) - Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng, kiện toàn UBKT các cấp, hoàn thiện các văn bản thành lập UBKT các cấp theo Đề án 01 của Trung ương Hội NDVN.
Hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển (Ảnh minh họa)Đến nay, 11/11 huyện, thành phố thành lập UBKT. Theo Chương trình công tác năm 2020 của Hội ND tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các huyện, thành Hội tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở Hội 6 tháng đầu năm 2020.


Nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động Quỹ HTND và chương trình ủy thác ngân hàng CSXH; các nhóm sở thích; các mô hình phát triển kinh tế, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi.


Sáu tháng đầu năm 2020, Hội tiến hành kiểm tra 11 cuộc tại cấp huyện và 73 cuộc cấp xã và thực hiện 121 cuộc, giám sát về chế độ chính sách, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid -19, kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn.


 Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hướng dẫn công tác Hội đối với những đồng chí mới nhận công tác, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển; phát hiện những gương điển hình, những cách làm hay và sáng tạo.


Nhằm triển khai hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các cấp Hội duy trì hoạt động 47 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 1.316 thành viên tham gia; có 112 tủ sách pháp luật với 7.365 đầu sách cho 5.220 lượt người mượn.


Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ đã góp phần tuyên truyền, tư vấn pháp luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.


Các cấp Hội tham gia giải quyết 67 vụ việc (trong đó Hội trực tiếp giải quyết 13 vụ việc), tham gia hòa giải 92 vụ việc, trong đó Hội trực tiếp hòa giải thành 37 vụ việc liên quan đến tổ chức Hội và hội viên, nông dân như: Tranh chấp đất đai, ly hôn, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.


Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật để nông dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật.


Các cấp Hội thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 1.799 cuộc tuyên truyền về các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 72.957 lượt hội viên, nông dân; trực tiếp tổ chức 214 cuộc tuyên truyền cho 20.208 lượt người.


Hầu hết, hội viên, nông dân khi có yêu cầu đều được tổ chức Hội phối hợp với các ngành trợ giúp kịp thời.


Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý vào các luật, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Sáu tháng qua, hội viên, nông dân trên địa bàn tham gia trên 32 ý kiến vào các Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án vào Dự thảo Luật, các đề án, chương trình của địa phương và tham gia ý kiến chỉnh sửa bổ sung quy ước, hương ước của các thôn bản, tổ dân phố. 


Hội ND cấp cơ sở tích cực phối hợp với Thường trực MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh.


Các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề: Giống cây trồng, vật nuôi; các chính sách xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng; an sinh xã hội; quản lý và sử dụng đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; Luật hôn nhân và gia đình; hỗ trợ chế độ cho lực lượng dân quân xã, thị trấn khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn.


Trong những tháng cuối năm 2020, các cấp Hội tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa phương, việc quản lý, thu, chi các nguồn thu của Hội; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.

 

Ngân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp