Vĩnh Phúc: Kiểm tra định kỳ và đột xuất tại trên 100 chi, tổ Hội
15:53 - 12/07/2020
(KNTC) - Những năm qua, hoạt động kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo  thực hiện hiệu quả góp phần đẩy lùi các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên (Ảnh minh họa)


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất 30 cuộc ở  30 cơ sở và hơn 100 chi, tổ Hội.


Nội dung kiểm tra tập trung vào: Điều lệ Hội, các chỉ tiêu thi đua do tổ chức Hội cấp trên giao; tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay, vốn ủy thác; các nội dung, chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, không có tổ chức, cá nhân vi phạm, bị kỷ luật.


Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát giúp các cấp Hội nhận thức rõ các ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Hội ND các cấp phối hợp ngành Tư pháp tổ chức tập huấn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền viên pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.


Đồng thời, tham gia tuyên truyền và hòa giải mâu thuẫn ở thôn, xóm, cộng đồng dân cư; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hoạt động tủ sách pháp luật nông dân, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ.


Hoạt động tư vấn pháp luật cho nông dân được các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp triển khai thực hiện.


Hội ND các cấp phối hợp tổ chức 20 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 1.500 lượt hội viên. Từ đó, giúp bà con nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật; phối hợp giải quyết 5 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trên các phương diện như: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở các địa phương; tham gia góp ý vào xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các chủ trương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, các văn bản luật của nhà nước.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, các chương trình, đề án, dự án xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tham gia các hoạt động giám sát theo kế hoạch của Mặt trận tổ quốc tỉnh.


Thời gian tới, các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát tại các chi, tổ Hội; đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia phản biện xã hội, đề xuất, góp ý về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở để hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp.

 

Huy Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp