Hội ND Thanh Hóa: Tổ chức hơn 1.800 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
16:27 - 27/07/2020
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tổ chức 1.831 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thị, thành, cơ sở, chi, tổ Hội.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 08 đơn vị cấp huyện và một số cơ sở Hội. Các ban, đơn vị thuộc Hội ND tỉnh đã tổ chức 15 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tại các huyện, thị trong tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2020; việc thực hiện 3 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; công tác phát triển, quản lý hội viên; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Ngay từ đầu năm 2020, các cấp Hội đã đăng ký các nội dung giám sát với cấp ủy cùng cấp và chủ trì, phối hợp các cuộc giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; việc triển khai thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ...
     
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 140.850 lượt hội viên, nông dân; tham gia tiếp 117 lượt hội viên, nông dân; giải quyết 51 đơn thư; hòa giải 57 vụ việc; phối hợp tổ chức 117 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.

Qua kiểm tra, giám sát các cấp Hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị hoạt động tốt, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp