Ninh Thuận: Tổ chức 140 cuộc kiểm tra
15:02 - 30/06/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội ND Việt Nam, ngay từ đầu năm Ủy ban Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã ban hành chương trình công tác kiểm tra  năn 2020;  quy chế phân công nhiệm cụ cho các thành viên Ủy ban; hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Ảnh minh họa


Trong 6 tháng đầu năm 2020 do cả nước thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid – 19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc thực hiện nhiện vụ chuyên môn ở một số cơ quan nhà nước các tổ chức chính trị - chính tri xã hội thực hiện qua mạng Intenet, qua mạng Tdoffice...nên công tác kiểm tra chủ yếu chỉ phối hợp với các phòng ban chuyên môn, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trung tâm hỗ trợ nông dân, thực hiện  9 cuộc kiểm tra việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, phối hợp giám sát công tác phòng chống hạn trên địa bàn.


Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền các biện pháp và hổ trợ các dụng cụ trữ nước cho nông dân ở vùng hạn nặng; tổ chức mở 8 lớp chuyển giao khoa học kỷ thuật các biện pháp bảo vệ gia súc gia cầm, bảo vệ cây trồng trong thời điểm nắng hạn.


Ủy Ban Kiểm tra Hội ND các huyện, thành đã tổ chức kiểm tra 41 ở  cở sở Hội. Ban Kiểm tra cơ sở Hội đã tổ chức 90 cuộc kiểm tra ở chi, các tổ Hội, bao gồm kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội ND các huyện, thành và cơ sở Hội đã kịp thời lồng ghép và triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện, thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đã kịp thời cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương Hội, của UBND các cấp, của Hội ND tỉnh, tiếp tục thực hiện việc phòng chống dịch, phát triển hội viên, phát thẻ hội viên chỉ đạo cơ sở Hội hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020.


Thực hiện Quyết định 217, 218 các cấp Hội đã phối hợp với đoàn giám sát liên ngành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chia tổ tiến hành khảo sát 100 hộ hội viên nông dân, đồng thời tiến hành phối hợp giám sát 20 đơn vị địa phương về thực hiện Chương trình về xây dựng Nông thôn mới;  phối hợp mở 6 cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết số 42 –NQ/CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.
          

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể giải quyết tốt những mâu thuẫn phát sinh trong thôn xóm, đã kịp thời hoà giải những vướng mắc trong nội bộ nông dân. Phát hiện uốn nắn kịp thời những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp