Gia Lai: Tăng cường kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân
16:19 - 01/06/2020
(KNTC) - Thực hiện Đề án thành lập UBKT các cấp của Trung ương Hội NDVN, Hội ND tỉnh, 16/17 Hội ND cấp huyện, thị xã, thành phố, 213/222 cơ sở đã bầu UBKT.
Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Cấp tỉnh bầu 04 Uỷ viên UBKT (khuyết 01); cấp huyện bầu 67 Uỷ viên UBKT; cấp cơ sở bầu 628 Uỷ viên UBKT.


Hội ND các cấp đã kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo quy định.


Các cấp Hội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát. Hội ND tỉnh tổ chức 30 cuộc kiểm tra; các cấp Hội đã tổ chức 1.996 cuộc kiểm tra, nâng tổng số cuộc kiểm tra của các cấp Hội lên trên 2.000 cuộc.


Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; hoạt động Quỹ HTND; Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy định của Hội; quản lý, sử dụng Quỹ HTND, vốn ủy thác ngân hàng CSXH, Quỹ Hội.


Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 394 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 30.455 người về các vấn đề pháp luật liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ vốn, hôn nhân gia đình; tích cực tham gia với chính quyền cùng cấp hòa giải 640 vụ việc, trong đó hòa giải thành: 568 vụ, không thành 72 vụ; phối hợp giải quyết 718 đơn thư khiếu nại, tố cáo; duy trì hoạt động của 69 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và thành lập mới 07 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Trong đó, Hội ND tỉnh xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Ia Bang, Chư Prông; Hội ND cấp huyện thành lập mới  06 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật gồm các huyện: Mang Yang, Krông Pa (mỗi đơn vị 1 Câu lạc bộ); thành phố Pleiku và huyện Đak Pơ (mỗi đơn vị 02 Câu lạc bộ) nâng tổng số toàn tỉnh lên 76 Câu lạc bộ.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất nông sản an toàn, nông sản sạch; sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp.


Năm 2020, các cấp Hội tập trung triển khai quy chế hoạt động của UBKT 3 cấp (ỉnh, huyện, xã) nhiệm kỳ 2018-2023; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ Hội, vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Hội vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội các cấp trong việc phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg.

 

Hồng Thiết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp