Hội ND Hà Tĩnh: Tổ chức hơn 230 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
15:23 - 30/06/2020
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 236 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thị, thành, cơ sở, chi Hội, tổ Hội.

(Ảnh minh họa)
Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 13 cuộc kiểm tra tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện tổ chức 216 cuộc kiểm tra tại các cơ sở Hội; Ủy ban Kiểm tra cơ sở Hội tổ chức 521 cuộc kiểm tra tại các chi, tổ Hội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2020; việc thực hiện 3 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; công tác phát triển, quản lý hội viên; kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Qua kiểm tra hầu hết các cơ sở Hội, chi, tổ Hội đều thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, có sổ sách thu, chi Hội phí; hơn 73% chi Hội duy trì chế độ sinh hoạt 4 kỳ/năm, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đạt 68,4% trở lên, các kỳ sinh hoạt đều có biên bản ghi chép rõ ràng với nhiều ý kiến tham gia của hội viên... Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn tham gia Đoàn công tác kiểm tra, thẩm định giá trị thiệt hại do sự cố môi trường biển và việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh.

Qua hoạt động kiểm tra, các cấp Hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phát hiện ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, cách làm hay và đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp