Thừa Thiên-Huế: Thực hiện được 267 cuộc kiểm tra
11:15 - 30/06/2020
(KNTC)Ngay từ đầu năm 2020, căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ Hội ND các cấp ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm; kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ; kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Sáu tháng đầu năm các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 267 cuộc về việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, chỉ tiêu, chương trình công tác Hội, tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động của Quỹ HTND, kiểm tra việc quản lý, thu hồi nguồn vốn vay ngân hàng CSXH….

Ảnh minh họa
Hội ND các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận cùng cấp chủ trì trong giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  Các cấp Hội ND còn tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân về Đại hội Đảng các cấp, những bức xúc của nông dân liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các đã trực tiếp tổ chức 5 lớp tập huấn cho 250 hội viên, nông dân về nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; triển khai xây dựng mới Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Xuân Phú, thành phố Huế với 45 thành viên; duy trình sinh hoạt 6 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
 
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Hội ND các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải  cơ sở, góp phần  hạn chế khiếu nại, tố cáo  từ cơ sở.
Kết quả, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan giải quyết 120 đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng…, tham gia hòa giải thành 61 vụ việc liên quan đến vấn đề ly hôn, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.
 
Gia Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp