Thái Nguyên: Thực hiện kiểm tra tại 99 cơ sở Hội và 805 chi Hội
10:12 - 05/05/2020
(KNTC) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát tới các cơ sở Hội.
Các cấp Hội đã cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể (Ảnh minh họa)Hội ND tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện: Phú Bình, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai; 09 cuộc kiểm tra công tác quản lý tài chính Quỹ HTND tại Hội ND 09 huyện, thành, thị; thành lập Đoàn giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, đối ứng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Đức – thị xã Phổ Yên và xã Hà Châu – huyện Phú Bình.


Hội ND các cấp tổ chức 154 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 99 cơ sở Hội và 805 chi Hội; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại 16 cơ sở Hội và 249 chi Hội.


Sau 1 năm triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp Hội.


Về tổ chức hoạt động, các cấp Hội luôn bám sát chỉ tiêu, nghị quyết, quy chế hoạt động. Hoạt động Hội luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm đơn vị hành động thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. 


Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị gương mẫu, có cách làm hay. Đồng thời, các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nơi chưa thực hiện nghiêm túc, còn hình thức, hạn chế.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hoạt động cộng đồng ở nông thôn.


Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội duy trì 09 mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã: Lục Ba, Cù Vân - huyện Đại Từ, xã Hóa Thượng - huyện Đồng Hỷ, thị trấn Hương Sơn - huyện Phú Bình; xã Tràng Xá - huyện Võ Nhai; xã Tức Tranh - huyện Phú Lương; phường Lương Sơn – thành phố Sông Công; xã Thanh Định - huyện Định Hóa và xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên, xã Hương Sơn - huyện Phú Bình; xã Tràng Xá - huyện Võ Nhai; xã Tức Tranh - huyện Phú Lương; phường Lương Sơn – thành phố Sông Công; xã Thanh Định - huyện Định Hóa và xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên; thành lập mới 03 mô hình tại xã Lâu Thượng - huyện Võ Nhai, xã Phú Đình - huyện Định Hóa, xã Cao Ngạn - thành phố Thái Nguyên.


Ngoài ra, năm 2019, các cấp Hội tổ chức 502 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 31.219 lượt hội viên, nông dân.


Đồng thời tổ chức ra mắt 03 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 120 thành viên tại xã Phú Đình - huyện Định Hóa, xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên và xã Lâu Thượng - huyện Võ Nhai.


Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân tại địa phương.


 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp