Đồng Nai: Kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp
10:07 - 02/05/2020
(KNTC) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng Đề án và quy trình bầu UBKT Hội ND các cấp.

Hội ND các cấp tăng cường tổ chức kiểm tra về công tác Hội và phong trào nông dân, việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội; các chương trình công tác trọng tâm của Hội; công tác triển khai các văn bản của Hội cấp trên (Ảnh minh họa)


Đến nay, đã thành lập UBKT cấp tỉnh, 11 UBKT cấp huyện và 154 UBKT cơ sở (đạt 100%).


Sau thành lập, UBKT các cấp đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và hoạt động ổn định.


Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra về công tác Hội và phong trào nông dân, việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội; các chương trình công tác trọng tâm của Hội; công tác triển khai các văn bản của Hội cấp trên; việc thực hiện các chương trình phối hợp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Hội ND tỉnh tổ chức 11 đợt kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, 07 cuộc kiểm tra chuyên đề về Quỹ HTND tại các huyện, thành phố và cơ sở Hội; phối hợp với Trung ương Hội tổ chức kiểm tra việc vay vốn Quỹ HTND nguồn Trung ương, ngân sách tỉnh; phối hợp với ngân hàng CSXH kiểm tra việc cho các đối tượng nghèo và hộ chính sách vay vốn ủy thác của ngân hàng.

 
 Hội ND các huyện, thành phố tổ chức 286 cuộc kiểm tra tại 154 cơ sở, 513 chi Hội và 331 tổ Hội. Hội ND cấp cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức 1.098 cuộc, có 544 lượt chi Hội và 1.547 lượt tổ Hội được kiểm tra.

 
Công tác kiểm tra giúp Hội ND các cấp đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch 31 về giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội triển khai đến 11 huyện, thành phố để tổ chức thực hiện.
 

Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 1.291 đại biểu là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và hội viên nòng cốt tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh, qua đó giúp bà con nông dân có thêm kiến thức, nhận diện vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng để phản ánh với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Hội ND các cấp; chủ trì tổ chức 02 cuộc giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Long Thành và Nhơn Trạch.

 
Qua giám sát, Hội ND tỉnh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân các huyện khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quản lý việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

 
Hội ND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức 33 cuộc giám sát; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các ngành cùng cấp tổ chức 108 cuộc giám sát.

 
Hội ND huyện Thống Nhất tổ chức giám sát hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện và giám sát phòng Lao động, Thương binh & xã hội huyện, UBND xã Xuân Thạnh và xã Lộ 25 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ con giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.


 Hội ND huyện Vĩnh Cửu giám sát UBND các xã: Mã Đà, Phú Lý, thị trấn Vĩnh An về thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều.


 Hội ND huyện Trảng Bom tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về thực hiện mô hình kinh tế tập thể, tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, Tổ hợp tác tại các xã: Thanh Bình và Trung Hòa.


Hội ND các huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán giám sát công tác quản lý vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn huyện.


 Hội ND huyện Xuân Lộc giám sát công tác quản lý và sử dụng bể chứa rác thải bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Hội ND thành phố Biên Hòa giám sát công tác phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản, bảo hiểm y tế


Đặc biệt, Hội ND cấp xã chủ trì tổ chức 59 cuộc, phối hợp tổ chức 217 cuộc giám sát việc thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội ND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Phú giám sát dự án tưới nước tiết kiệm.


Hội ND các xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ giám sát: Dự án chăn nuôi bò, chính sách hỗ trợ người nghèo công tác cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hai xã: Xuân Mỹ. Long Giao; việc thực hiện Nghị định số 30/NĐ-CP về quỹ chăm sóc người cao tuổi, Quyết định 1533/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (xã Xuân Đường); giám sát các nội dung liên quan đến công tác dạy nghề, bảo vệ môi trường, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các chi Hội; Hội ND các xã: Tân Bình, Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) giám sát các nội dung liên quan đến đất đai, các chính sách hỗ trợ, thực hiện quy chế dân chủ.


Ngoài ra, Hội ND các cấp trong tỉnh còn thực hiện vai trò giám sát thông qua việc tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân, giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; tổng hợp kiến nghị để phản ánh các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý… Qua đó, đã góp ý, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.


Đối với hoạt động phản biện xã hội, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào: Dự thảo hướng dẫn kiêm nhiệm các chức danh cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo được luân chuyển, điều động; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ luật Lao động sửa đổi, góp ý chương trình tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; Đề án "Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 "; đề cương và dự toán kinh phí đề án "Xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề theo Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT"; Tờ trình và Quyết định mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật.


Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức như: Góp ý các văn bản do cấp ủy, chính quyền gửi đến cơ quan Hội ND; tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với tổ chức Hội hoặc hội viên, nông dân; cùng cơ quan của cấp ủy địa phương lấy ý kiến nhận xét của hội viên, nông dân nơi cư trú (thôn, xóm, tổ dân phố) đối với cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia vào quá trình quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn như: Tham gia hiến đất, công sức, tiền của, tham gia thực hiện và giám sát.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án do Hội triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định; động viên, khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân chấp hành tốt và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến.


 

Minh Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp