Bình Thuận: Thực hiện gần 500 cuộc kiểm tra tại các chi Hội
09:59 - 02/05/2020
(KNTC) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về thành lập Ủy ban kiểm tra của các cấp Hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn các huyện, thành Hội xây dựng Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh và thực hiện các quy trình theo quy định.

Hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo tại các cấp Hội (Ảnh minh họa)


Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 22 cuộc kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở và 10 huyện, thị, thành Hội.


Hội ND cấp huyện tổ chức 79 cuộc kiểm tra các cơ sở Hội và Hội ND cơ sở thực hiện 485 cuộc kiểm tra tại các chi Hội.


Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thi hành Điều lệ Hội, thực hiện các quy chế, quy định của các cấp Hội và giám sát chuyên đề về quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội, Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh và cấp huyện còn tham gia kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng, an ninh; phối hợp với các ngân hàng kiểm tra việc điều hành, quản lý, sử dụng vốn ở cấp huyện và cơ sở...


Ban Kiểm soát Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành, việc sử dụng vốn ở cơ sở.


Qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời cũng chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội đối với những đồng chí được luân chuyển về Hội.


Qua đó, có biện pháp xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển.


Các cấp Hội phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng đối thoại với nông dân, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.


Để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Hội ND cấp tỉnh, huyện tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện hiệu quả Công văn 1056 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.


Hội ND tỉnh giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Hội ND cấp huyện, xã phối hợp với UBMTTQ, cấp ủy, chính quyền cùng cấp, cử cán bộ tham gia trực tiếp đối thoại với nông dân.


 Kết quả, Hội tổ chức 286 cuộc đối thoại có nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường cho 10.570 hội viên, nông dân tham dự.


Năm 2019, các cấp Hội phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia hòa giải thành 185/397 vụ việc về: Tranh chấp đất đai, ly hôn, tiền đền bù, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư ở cơ sở.


Hội ND các cấp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức 691 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 6.754  lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


 Hiện, toàn tỉnh duy trì 37 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trong đó có 12 Câu lạc bộ do TW Hội, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng.


Các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tạo sân chơi để cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi ứng xử trong thực hiện pháp luật của bà con nông dân.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhất là việc thực hiện Điều lệ Hội; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác quản lý, điều hành các nguồn vốn; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân, vì dân; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia phản biện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính nhằm hạn chế tình trạng hội viên, nông dân khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp