Hội ND Quảng Nam: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
16:43 - 25/05/2020
(KNTC) Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh thực hiện trên 1.000 cuộc kiểm tra, giám sát; trong đó cấp tỉnh 20 cuộc, huyện 72 cuộc và cấp cơ sở tổ chức được 960 cuộc.

Ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Hội, quản lý và sử dụng Quỹ HTND, nguồn vốn ngân hàng CSXH, quỹ Hội, các hợp đồng phân bón trả chậm. Ngoài ra, các cấp Hội còn tiến hành kiểm tra việc triển khai phòng, chống dịch COVID 19, việc giải phóng mặt bằng xây dựng các thiết chế hạ tầng nông thôn, kiểm tra các dự án và nhóm hộ vay vốn Quỹ HTND của tỉnh, Trung ương...
 
Năm 2019, sau khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện, xây dựng Đề án lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp thành phố, hướng dẫn quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiến hành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp.
 Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Các cấp Hội đã thực hiện đúng  quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi nghị quyết các cuộc họp và các bản đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng thời gian quy định. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những sai sót về quản lý hồ sơ, sổ sách, cập nhật chứng từ không đầy đủ ở một số các cơ sở và huyện, thành phố, nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra trong 6 tháng cuối năm.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tiếp tục phối hợp thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các ngành thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên môi trường, Hội đồng phối hợp Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Công an và các Hội đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, do năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên mỗi tổ chức Chính trị-Xã hội thực hiện nội dung giám sát theo đăng ký. Do vậy, Hội ND tỉnh thực hiện nội dung giám sát quản lý pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Phú Ninh. Sau khi thực hiện việc giám sát lấy đây làm cơ sở để tổng kết để tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp 181 năm 2015 giữa Hội ND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương phối hợp giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020.
Tại cấp huyện và cơ sở đăng ký phối hợp với cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung giám sát về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013; quản lý pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón vô cơ, giám sát triển khai việc thực hiện Quyết định 81, phối hợp với UBMTTQ cùng cấp thực hiện các nội dung giám sát liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nông thôn, chính sách hỗ trợ nông dân, các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức, phẩm chất và hiệu quả công tác trên./.
 
 
Hiền Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp