Hội ND Long An: Hòa giải thành 238/ 300 vụ việc
14:26 - 25/05/2020
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân như: Quyết định của UBND tỉnh Long An Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An; Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với phát động phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.


Kết quả, Hội đã tuyên truyền 2.170 cuộc cho 57.225 lượt hội viên, nông dân dự. Cấp phát trên 1.000 tờ rơi, 250 tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi…
Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020. Thông qua đó triển khai, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách quy định pháp luật của nhà nước, nhất là những quy định mới, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và hội viên nông dân trong tỉnh.
 Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã được tỉnh Hội chỉ đạo các huyện, thị, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 64 cuộc cho 878 lượt người dự, trong đó có 4 đối tượng được tư vấn trực tiếp.


Cùng với đó, Hội ND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở phối hợp với UBMTTQ, cán bộ Tư pháp thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, thường xuyên nắm bắt tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nông dân để tổ chức hòa giải ngay tại cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp khiếu nại hành chính. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020 Hội ND cơ sở tham gia hòa giải thành 283/300 vụ, đạt tỷ lệ 94,33% so với các vụ hòa giải.

 
Có thể nói, qua việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, nhận thức của cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội từng bước được nâng lên thực hiện tốt công tác chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước góp phần đưa nội dung pháp luật đi vào đời sống xã hội.
 

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp