Nghệ An: 100% các huyện, thành, thị và cơ sở Hội thành lập UBKT
16:36 - 08/04/2020
(KNTC) – Năm 2019, tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành việc thành lập UBKT các cấp, đảm bảo đúng quy định của Trung ương Hội NDVN.
Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án (Ảnh minh họa)


Căn cứ Hướng dẫn 42 của Trung ương Hội NDVN về hướng dẫn quy trình lập UBKT Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Đề án UBKT cấp tỉnh và ban hành Hướng dẫn 05 để hướng dẫn quy trình bầu UBKT cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023 triển khai tại 21 huyện, thị, thành Hội.


Đến nay, 100% các huyện, thành, thị và cơ sở Hội đã thành lập UBKT. 20/21 đơn vị cấp huyện bầu UBKT gồm 5 uỷ viên, 1 đơn vị bầu 3 uỷ viên. 100% Chủ nhiệm UBKT cấp huyện, 66,6 % Chủ nhiệm UBKT cơ sở có trình độ đại học.


Tính đến hết năm 2019, các cấp Hội đã thực hiện 2.571 cuộc kiểm tra, trong đó, cấp tỉnh 32 cuộc, cấp huyện 550 cuộc.


Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, tập trung vào việc: Học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại Hội ND các cấp; nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi Hội; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hồ sơ, thủ tục kiểm tra từng bước được chấn chỉnh, đảm bảo chặt chẽ và khoa học, hiệu quả.


Qua kiểm tra cho thấy, các huyện, thành, thị, cũng như các cơ sở, chi, tổ Hội thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Hội cấp trên, không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm, bị kỷ luật.


Ngoài ra, các cấp Hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trên các phương diện như: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp; xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; các chủ trương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, các văn bản luật của nhà nước; hiệu lực quản lý Nhà nước ở các địa phương.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia các hoạt động giám sát theo kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.


Trong năm, Hội ND cơ sở phối hợp tổ chức 325 cuộc, cấp huyện phối hợp tổ chức 23 cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.


100% huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch giám sát được cấp uỷ phê duyệt theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


Đến nay, 19/21 huyện tiến hành giám sát theo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 huyện: Nghi Lộc và Tân Kỳ.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp phối hợp với ngành Tư pháp tập huấn về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền viên pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nòng cốt là cán bộ chi, tổ Hội; tham gia tuyên truyền và hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở.


Các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, duy trì, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tạo sân chơi để cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi ứng xử trong thực hiện pháp luật của bà con nông dân.


Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng bồi dưỡng kiến thức hòa giải cho đội ngũ cộng tác viên Câu lạc bộ có đủ khả năng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không để vụ việc phát sinh, khiếu kiện đông người, kéo dài, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.


Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.183 buổi tuyên truyền pháp luật cho 75.795 lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về ý thức cảnh giác, trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.


Năm 2020, các cấp Hội tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội, nề nếp sinh hoạt chi Hội, các phong trào ở cơ sở, công tác hành chính Hội, hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt thông tin tình hình tư tưởng hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


 

Hạ Chí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp