Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020
14:28 - 29/04/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND thành phố xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành Điều lệ Hội; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020; thực hiện 03 Nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân; việc triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; quản lý và sử dụng Quỹ HTND, vốn ủy thác từ các ngân hàng; việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động theo chuyên đề do Trung ương, Thành ủy, UBND và Hội ND thành phố phát động; công tác thi đua, khen thưởng của Hội ND huyện, quận; Hội ND các cấp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Quy định 935 của Thành ủy...

Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá chính xác, kịp thời việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Thành ủy, Trung ương Hội; có biện pháp chỉ đạo, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, cách làm hay và đưa ra các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND thành phố, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị báo cáo và các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
Anh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp