Hội ND Hưng Yên: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020
14:16 - 29/04/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, Điều lệ Hội, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội, Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020; triển khai thực hiện 03 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp năm 2020; thực hiện Quyết định 81, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân...

Nội dung giám sát tập trung vào: Việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; phát hiện ưu điểm, những cách làm hay của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân để động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo Điều lệ và quy chế, quy định, hướng dẫn hiện hành của Hội; nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị báo cáo và các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp