Lai Châu: Kiểm tra toàn diện trên 300 cuộc về công tác Hội và phong trào nông dân
11:08 - 08/03/2020
(KNTC) - Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các huyện, thành Hội và cơ sở Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, nổi bật là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Hội; công tác giám sát, phản biện xã hội và việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
Hội thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Than Uyên và Tân Uyên (Ảnh minh họa)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 42 của Trung ương Hội NDVN về quy trình thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở đã thành lập Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 – 2023 đúng quy trình, thời gian quy định; đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội NDVN.


Trên cơ sở đó, các cấp Hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; kiểm tra hoạt động Quỹ HTND.


 Kết quả, Hội đã tổ chức 393 cuộc kiểm tra toàn diện về hoạt động Hội và phong trào nông dân; việc thực hiện Điều lệ Hội; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX; tình hình thực hiện ủy thác với các ngân hàng; các dự án vay vốn Quỹ HTND.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định 217 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung giám sát những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, việc tổ chức thực hiện các chính sách, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Than Uyên và Tân Uyên, 19 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phỏng vấn trực tiếp một số hộ gia đình.


Hội ND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2019 tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Việc thực hiện kinh doanh thuốc BVTV; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với lao động nông thôn; Chương trình 135; tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.


Thực hiện vai trò đại diện của nông dân tham gia xây dựng, quản lý Nhà nước và xã hội, các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân; tham gia các đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam để giám sát, đánh giá việc chấp hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước; các văn bản có nội dung liên quan đến nông nghiêp, nông dân, nông thôn; quyền lợi, trách nhiệm của nông dân và của Hội do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến tổ chức Hội xin ý kiến; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.


Các cơ sở Hội tích cực tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến MTTQ, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.


Hội còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động nông dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.


Thông qua tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, hội viên nông dân phát huy được quyền làm chủ, có sự tham gia bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội.


Các tranh chấp, vướng mắc trong nội bộ hội viên nông dân được chính quyền hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh tổ chức 03 hội nghị tập huấn về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các huyện: Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè cho 155 cán bộ, hội viên nông dân; thành lập mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.


Hội ND huyện Tam Đường phối hợp tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 700 lượt hội viên, nông dân.


Hội ND huyện Sìn Hồ kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 81 tại các xã: Nậm Mạ, Tả Ngảo, Làng Mô, Tủa Sín Chải. Trong năm, các cấp Hội còn tham gia giải quyết 261 đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục kiểm tra toàn diện công tác Hội, trọng tâm là kiểm tra việc tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ và Nghị quyết của Hội; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chất lượng tổ chức cơ sở Hội; chế độ sinh hoạt và chất lượng cán bộ, hội viên; việc thực hiện kết luận kiểm tra; đẩy mạnh công tác nắm tình hình cơ sở, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân và chủ động góp ý đối với công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nông dân.
 
 

Hà Phóng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp