Bắc Ninh: Thực hiện trên 500 cuộc kiểm tra
10:56 - 03/03/2020
(KNTC) – Năm 2019, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với từng chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể của công tác Hội. 
Công tác kiểm tra giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; công tác quản lý và sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND.


Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức trên 500 cuộc kiểm tra (cấp tỉnh: 09 cuộc; cấp huyện: 121 cuộc; cấp cơ sở: 370 cuộc). Qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm về tham nhũng phải xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.


Hoạt động kiểm tra đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và chính quyền địa phương.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Hội ND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch giám sát tại địa phương, đơn vị. Hội ND các cấp phát huy dân chủ trực tiếp, đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; tham gia giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, một số chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư­, nguyện vọng chính đáng, những băn khoăn của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.


Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với MTTQVN, Bộ NN & PTNT, Bộ Công thương về hoạt động giám sát các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức Đoàn giám sát liên ngành MTTQ - Sở NN & PTNT - Sở Công thương tiến hành 05 cuộc giám sát; chỉ đạo cấp huyện tiến hành 18 cuộc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại vật tư, phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên tới cơ sở nắm tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp những tâm tư, nguyện vọng và tư tưởng của hội viên, nông dân; đặc biệt là ở những địa phương có vấn đề nổi cộm.


Hội ND các cấp xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối giữa Đảng với nông dân và giữa nông dân với Đảng; phát động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Hội ND các cấp chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp tổ chức lấy ý kiến của hội viên, nông dân và tổng hợp gửi Trung ương Hội phục vụ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân.


Qua đó, đã góp ý, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức Tọa đàm “Xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu nông sản cho nông dân”­ với sự tham dự của 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân 11 tỉnh; một số doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, Chủ trang trại tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.


Thông qua buổi tọa đàm, hội viên, nông dân có điều kiện trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời các cấp, các ngành trao đổi, từng bước đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu nông sản.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Trong năm, Hội ND các cấp đã tiếp nhận và giải quyết 10 đơn thư kiến nghị của nông dân. Đồng thời tham gia phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết 52 đơn thư khiếu nại của nông dân.


Các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; phối hợp, tham gia hoà giải, giải quyết đơn thư kiến nghị, tranh chấp trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81, thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 480 cán bộ, hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Yên Giả, huyện Quế Võ; triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 81.


Đến nay, Hội ND tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của 11 mô hình điểm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 451 thành viên.


Các Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ; tổ chức tư vấn, giải đáp và tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản của các cấp Hội và địa phương; chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh cung cấp sách, sổ tay nghiệp vụ, sổ tay phổ biến pháp luật làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật.


Từ nay đến cuối năm 2020, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án do Hội triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định; khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân chấp hành tốt và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại các cơ sở Hội.

 

Thành Công
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp